منزل مبله بلوار گلستان کد 806

شیراز / خیابان گلستان
از 650.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-446-7700

آپارتمان مبله باهنر شمالی کد805

شیراز / باهنر شمالی
از 550.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 1تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 1
0917-446-7700

آپارتمان مبله معالی آباد کد 804

شیراز / معالی آباد
از 1.000.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-446-7700

سوئیت مبله میدان معلم کد 803

شیراز / میدان معلم
از 550.000 تومان

ظرفیت : 2اتاق خواب : 0تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 1
0917-446-7700

منزل مبله قدوسی شرقی کد 802

شیراز / قدوسی شرقی
از 750.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-446-7700

آپارتمان مبله همت جنوبی کد 801

شیراز / همت جنوبی
از 750.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-307-0358

سوئیت مبله آقایی کد 506

شیراز / آقایی
از 350.000 تومان

تخت دو نفره : 1تخت تک نفره : 0اتاق خواب : 0ظرفیت : 2
0917-045-5800

آپارتمان مبله قصرالدشت کد 503

شیراز / قصرالدشت
از 650.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-026-1200

آپارتمان مبله آقایی کد 505

شیراز / آقایی
از 700.000 تومان

ظرفیت : 6اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-045-5800