اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 6

شیراز / پاسداران
250.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 4

شیراز / پاسداران
230.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 5

شیراز / پاسداران
280.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

آپارتمان مبله عفیف آباد شیراز 2

شیراز / عفیف آباد
450.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-045-8600

آپارتمان مبله واقع در والفجر/ میثم جنو ...

شیراز / والفجر
110.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 3تخت دو نفره : -
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر در ابوالکلام- یک خواب ...

شیراز / خیابان ابوالکلام
250.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 1
0917-026-1200

منزل مبله در شیراز واقع در خیابان زرهی

شیراز / پاسداران
250.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-026-1200

منزل مبله واقع در ایمان شمالی خیابان س ...

شیراز / ایمان شمالی
200.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0936-760-6400

منزل مبله شیراز واقع در میدان معلم بلو ...

شیراز / همت جنوبی (ایمان جنوبی)
350 تومان

ظرفیت : 8اتاق خواب : 3تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 3
0917-026-1200