اجاره آپارتمان مبله لوکس معالی آباد

شیراز / معالی آباد
300.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

آپارتمان مبله شیراز واقع در فرهنگ شهر

شیراز / فرهنگشهر
0 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : -
0935-715-7077

اجاره خانه مسافر مشیر یک خوابه دوتخته ...

شیراز / مشیر
110.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 1تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

اجاره خانه مسافر مشیر دو خوابه

شیراز / مشیر
160.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0936-760-6400

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 6

شیراز / پاسداران
230.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 4

شیراز / پاسداران
230.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0936-760-6400