آپارتمان مبله شیراز واقع در کوی وحدت

شیراز / معالی آباد
230.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0936-760-6400

واحد مبله یک خواب در حافظیه

شیراز / حافظیه
200.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

منزل مبله همکف دو خواب در حافظیه شیراز

شیراز / حافظیه
250.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0936-760-6400

منزل مبله دو خوابه واقع در زرهی

شیراز / پاسداران
250.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

آپارتمان مبله واقع در بلوار صنایع شیرا ...

شیراز / میرزای شیرازی
300.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

آپارتمان مبله دو خوابه شیک در فرهنگ شه ...

شیراز / فرهنگشهر
250.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

آپارتمان مبله شیراز واقع در میدان احسا ...

شیراز / معالی آباد
250.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

اجاره آپارتمان مبله در شیراز واقع در خ ...

شیراز / پاسداران
250.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0936-760-6400

آپارتمان مبله یک خوابه واقع در چهارراه ...

شیراز / چهارراه هوابرد
2.700.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : -تخت تک نفره : -تخت دو نفره : -
0936-760-6400