آپارتمان مبله شیراز معالی آباد واحد 6

شیراز / معالی آباد
300.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

آپارتمان مبله لوکس معالی آباد واحد 5

شیراز / معالی آباد
300.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-026-1200

اجاره سوئیت شیراز همت جنوبی

شیراز / همت جنوبی (ایمان جنوبی)
150.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 1تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 1
0917-026-1200

اجاره اپارتمان مبله لوکس در معالی آباد

شیراز / معالی آباد
300.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-026-1200

اجاره آپارتمان مبله در شیراز پاسداران ...

شیراز / پاسداران
200.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-026-1200

اجاره منزل مبله در پاسداران واحد 5

شیراز / پاسداران
250.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

اجاره منزل مبله در پاسداران واحد3

شیراز / پاسداران
250.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

اجاره منزل مبله در ساحلی قصردشت واحد1

شیراز / قصردشت
190.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

اجاره منزل مبله شیراز پاسداران واحد 4

شیراز / پاسداران
230.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-026-1200