اجاره خانه مسافر مشیر یک خوابه دوتخته ...

شیراز / مشیر
110.000 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 1تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر مشیر دو خوابه

شیراز / مشیر
160.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 6

شیراز / پاسداران
350.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 4

شیراز / پاسداران
350.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر در پاسداران واحد 5

شیراز / پاسداران
400.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

آپارتمان مبله عفیف آباد شیراز 2

شیراز / عفیف آباد
500.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

آپارتمان مبله واقع در والفجر/ میثم جنو ...

شیراز / والفجر
110.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 3تخت دو نفره : -
0917-802-6000

اجاره خانه مسافر در ابوالکلام- یک خواب ...

شیراز / خیابان ابوالکلام
250.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

منزل مبله در شیراز واقع در خیابان زرهی

شیراز / پاسداران
250.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-802-6000