منزل مبله شیراز واقع در میدان معلم بلو ...

شیراز / همت جنوبی (ایمان جنوبی)
350 تومان

ظرفیت : 8اتاق خواب : 3تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 3
0935-715-7077

باغ مبله در شیراز در منطقه دشتکوه

شیراز / دشت کوه
0 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

آپارتمان مبله واقع در شهرک بهشتی

شیراز / شهرک بهشتی
300 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

اجاره آپارتمان مبله واقع در بلوار پاسد ...

شیراز / پاسداران
180.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

اجاره آپارتمان مبله در فرهنگ شهر شیراز

شیراز / فرهنگشهر
400 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

باغ در شیراز واقع در منطقه گویم

گویم /
1.200.000 تومان

ظرفیت : 15اتاق خواب : 3تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 3
0935-715-7077