منزل مبله واقع در ایمان شمالی خیابان س ...

شیراز / ایمان شمالی
350.000 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

منزل مبله شیراز واقع در میدان معلم بلو ...

شیراز / همت جنوبی (ایمان جنوبی)
350.000 تومان

ظرفیت : 8اتاق خواب : 3تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 3
0917-802-6000

باغ مبله در شیراز در منطقه دشتکوه

شیراز / دشت کوه
0 تومان

ظرفیت : -اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

آپارتمان مبله واقع در شهرک بهشتی

شیراز / شهرک بهشتی
350.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0917-802-6000

اجاره آپارتمان مبله واقع در بلوار پاسد ...

شیراز / پاسداران
350.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

اجاره آپارتمان مبله در فرهنگ شهر شیراز

شیراز / فرهنگشهر
350.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0917-802-6000

باغ در شیراز واقع در منطقه گویم

گویم /
0 تومان

ظرفیت : 15اتاق خواب : 3تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 3
0917-280-0402

اجاره باغ شیراز در منطقه دشت کوه

شیراز / دشت کوه
1.800.000 تومان

ظرفیت : 15اتاق خواب : 4تخت تک نفره : 4تخت دو نفره : 3
0917-280-0402

اجاره آپارتمان مبله شیراز (دوخوابه واق ...

شیراز / معالی آباد
350.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-802-6000