اجاره باغ شیراز در منطقه دشت کوه

شیراز / دشت کوه
1.800.000 تومان

ظرفیت : 15اتاق خواب : 4تخت تک نفره : 4تخت دو نفره : 3
0936-760-6400

اجاره آپارتمان مبله شیراز (دوخوابه واق ...

شیراز / معالی آباد
300 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

اجاره آپارتمان مبله در شیراز (دوخوابه ...

شیراز / ملاصدرا
250 تومان

ظرفیت : 6اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 1
0935-715-7077

اجاره آپارتمان مبله در شیراز (دوخوابه ...

شیراز / شهرک بهشتی
300 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

اجاره آپارتمان مبله در پاسداران شیراز

شیراز / پاسداران
150 تومان

ظرفیت : 3اتاق خواب : 1تخت تک نفره : -تخت دو نفره : 2
0936-760-6400

اجاره آپارتمان مبله در همت جنوبی شیراز

شیراز / همت جنوبی (ایمان جنوبی)
500 تومان

ظرفیت : 10اتاق خواب : 3تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 2
0935-715-7077