اجاره خانه مسافر پورشا در خیابان ارم

شیراز / چمران
250.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 1
0917-026-1200

منزل مبله در شیراز معالی آباد - دنا

شیراز / معالی آباد
350.000 تومان

ظرفیت : 4اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 1
0917-802-6000

آپارتمان مبله در شیراز _ فرهنگشهر - شه ...

شیراز / فرهنگشهر
350.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-802-6000

اجاره باغ استخر آب گرم در شیراز، صدرا

شهرصدرا /
0 تومان

ظرفیت : 15اتاق خواب : 3تخت تک نفره : 2تخت دو نفره : 2
0917-280-0402

اجاره منزل مبله در شیراز خیابان رودکی

شیراز / رودکی
350.000 تومان

ظرفیت : 10اتاق خواب : 3تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 3
0917-802-6000

خانه مسافر دانیال بلوار جمهوری

شیراز / چمران
350.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-802-6000

اجاره آپارتمان مبله شیراز پاسداران واح ...

شیراز / پاسداران
500.000 تومان

ظرفیت : 9اتاق خواب : 4تخت تک نفره : 1تخت دو نفره : 3
0917-802-6000

اجاره سوئیت در شیراز خیابان فضیلت

شیراز / بلوار مدرس
350.000 تومان

ظرفیت : 5اتاق خواب : 2تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 2
0917-802-6000

اجاره باغ مبله در شیراز صدرا، آب گرم

شیراز / صدرا
0 تومان

ظرفیت : 15اتاق خواب : 3تخت تک نفره : 0تخت دو نفره : 3
0917-280-0402