منزل مبله شیراز - آپارتمان مبله شیراز | شیراز روم-

لیست منازل مبله شیراز

اجاره روزانه سوییت شیراز، فرهنگشهر، گودرزی
خ. مشایخ : 0936-760-6400
300000

اجاره روزانه سوییت شیراز، فرهنگشهر، گودرزیشیراز / فرهنگشهر

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
منزل مبله شیراز ادبیات واحد 1
خ. مشایخ : 0936-760-6400
350000

منزل مبله شیراز ادبیات واحد 1شیراز / ادبیات

ظرفیت 8اتاق خواب 3تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره باغ مبله شیراز صدرا
خ. جنگانی : 0935-715-7077
700000

اجاره باغ مبله شیراز صدراشیراز / فرهنگشهر

ظرفیت 20اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 1
اجاره آپارتمان مبله در شیراز پاسداران، فلاحی
خ. جنگانی : 0935-715-7077
400000

اجاره آپارتمان مبله در شیراز پاسداران، فلاحیشیراز / پاسداران

ظرفیت 5اتاق خواب 3تخت تک نفره 2تخت دو نفره 2
اجاره منزل مبله در شیراز، پاسداران 7
خ. مشایخ : 0936-760-6400
250000

اجاره منزل مبله در شیراز، پاسداران 7شیراز / پاسداران

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
آپارتمان مبله پاسداران واحد 6
خ. جنگانی : 0935-715-7077
220000

آپارتمان مبله پاسداران واحد 6شیراز / پاسداران

ظرفیت 4اتاق خواب 2تخت تک نفره 1تخت دو نفره 1
اجاره اپارتمان مبله شیراز، فرهنگشهر فاطمی فر
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000

اجاره اپارتمان مبله شیراز، فرهنگشهر فاطمی فرشیراز / فرهنگشهر

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 1
اجاره آپارتمان مبله شیراز خلبانان
خ. مشایخ : 0936-760-6400
500000

اجاره آپارتمان مبله شیراز خلبانانشیراز / معالی آباد

ظرفیت 9اتاق خواب 3تخت تک نفره 1تخت دو نفره 2
اجاره سوییت فرصت شیرازی
خ. جنگانی : 0935-715-7077
100000

اجاره سوییت فرصت شیرازیشیراز / فرهنگشهر

ظرفیت 5اتاق خواب 1تخت تک نفره 0تخت دو نفره 1
منزل مبله شیراز در پاسداران، آقایی
خ. جنگانی : 0935-715-7077
250000

منزل مبله شیراز در پاسداران، آقاییشیراز / پاسداران

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره روزانه منزل مبله در شیراز فرهنگشهر واحد 5
خ. مشایخ : 0936-760-6400
400000

اجاره روزانه منزل مبله در شیراز فرهنگشهر واحد 5شیراز / فرهنگشهر

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره سوئیت در شیراز، بهاران واحد 7
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000

اجاره سوئیت در شیراز، بهاران واحد 7شیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
منزل مبله در شیراز، کلاهدوز
خ. جنگانی : 0935-715-7077
170000

منزل مبله در شیراز، کلاهدوزشیراز / پاسداران

ظرفیت 4اتاق خواب 1تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اقامتگاه بوم گردی سووشون
68000

اقامتگاه بوم گردی سووشونشیراز / لطفعلی خان زند

ظرفیت 5اتاق خواب -تخت تک نفره -تخت دو نفره -
آپارتمان مبله شیراز کوی وحدت
خ. مشایخ : 0936-760-6400
300000

آپارتمان مبله شیراز کوی وحدتشیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
آپارتمان مبله لوکس فرهنگشهر واحد 3
خ. جنگانی : 0935-715-7077
400000

آپارتمان مبله لوکس فرهنگشهر واحد 3شیراز / فرهنگشهر

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
منزل مبله در شیراز سجادیه سیمان
خ. جنگانی : 0935-715-7077
100000

منزل مبله در شیراز سجادیه سیمانشیراز / پاسداران

ظرفیت 4اتاق خواب 0تخت تک نفره 0تخت دو نفره 0
آپارتمان مبله شیراز معالی آباد واحد 6
خ. مشایخ : 0936-760-6400
300000

آپارتمان مبله شیراز معالی آباد واحد 6شیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
آپارتمان مبله لوکس معالی آباد واحد 5
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000

آپارتمان مبله لوکس معالی آباد واحد 5شیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره سوئیت شیراز همت جنوبی
خ. جنگانی : 0935-715-7077
150000

اجاره سوئیت شیراز همت جنوبیشیراز / همت جنوبی (ایمان جنوبی)

ظرفیت 3اتاق خواب 1تخت تک نفره 0تخت دو نفره 1
اجاره اپارتمان مبله لوکس در معالی آباد
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000

اجاره اپارتمان مبله لوکس در معالی آبادشیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره آپارتمان مبله در شیراز پاسداران واحد 2
خ. جنگانی : 0935-715-7077
200000

اجاره آپارتمان مبله در شیراز پاسداران واحد 2شیراز / پاسداران

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 1تخت دو نفره 1
اجاره منزل مبله در پاسداران واحد 5
خ. مشایخ : 0936-760-6400
250000

اجاره منزل مبله در پاسداران واحد 5شیراز / پاسداران

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره منزل مبله در پاسداران واحد3
خ. مشایخ : 0936-760-6400
250000

اجاره منزل مبله در پاسداران واحد3شیراز / پاسداران

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره منزل مبله در ساحلی قصردشت واحد1
خ. مشایخ : 0936-760-6400
190000

اجاره منزل مبله در ساحلی قصردشت واحد1شیراز / قصردشت

ظرفیت 3اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره منزل مبله شیراز پاسداران واحد 4
خ. جنگانی : 0935-715-7077
200000

اجاره منزل مبله شیراز پاسداران واحد 4شیراز / پاسداران

ظرفیت 4اتاق خواب 2تخت تک نفره 1تخت دو نفره 1
اجاره منزل مبله فلاحی
خ. مشایخ : 0936-760-6400
250000

اجاره منزل مبله فلاحیشیراز / پاسداران

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 2تخت دو نفره 1
اجاره اپارتمان مبله شیراز تاچارا واحد 3
خ. جنگانی : 0935-715-7077
350000

اجاره اپارتمان مبله شیراز تاچارا واحد 3شیراز / میرزای شیرازی

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
منزل مبله زرهی(زیرزمین)
خ. مشایخ : 0936-760-6400
150000

منزل مبله زرهی(زیرزمین)شیراز / پاسداران

ظرفیت 4اتاق خواب 2تخت تک نفره 1تخت دو نفره 1
منزل مبله شیراز تاچارا 2
خ. مشایخ : 0936-760-6400
350000

منزل مبله شیراز تاچارا 2شیراز / میرزای شیرازی

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره منزل مبله شیراز تاچارا واحد 1
خ. جنگانی : 0935-715-7077
500000

اجاره منزل مبله شیراز تاچارا واحد 1شیراز / میرزای شیرازی

ظرفیت 9اتاق خواب 3تخت تک نفره 0تخت دو نفره 3
منزل مبله زیبا در بهاران معالی آباد Bh01
خ. مشایخ : 0936-760-6400
300000

منزل مبله زیبا در بهاران معالی آباد Bh01شیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
منزل مبله زیبا در بهاران معالی آباد Bh04
خ. جنگانی : 0935-715-7077
300000

منزل مبله زیبا در بهاران معالی آباد Bh04شیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
منزل مبله شیک در بهاران معالی آباد Bh03
خ. مشایخ : 0936-760-6400
300000

منزل مبله شیک در بهاران معالی آباد Bh03شیراز / معالی آباد

ظرفیت 5اتاق خواب 2تخت تک نفره 0تخت دو نفره 2
اجاره آپارتمان مبله شیراز پاسداران واحد 1
خ. جنگانی : 0935-715-7077
450000

اجاره آپارتمان مبله شیراز پاسداران واحد 1شیراز / پاسداران

ظرفیت 9اتاق خواب 4تخت تک نفره 1تخت دو نفره 3

پیشنهادات ویژه

هر هفته با ما همراه باشید با پیشنهادات و تخفیفات باورنکردنی

این هفته آپارتمان مبله بهاران با 10% تخفیف

Image

تازه ها

آرامگاه سعدی شیرازی

آدرس:شیراز،انتهای خیابان بوستان،مجاور باغ دلگشا شماره تماس:

آرامگاه سعدی شیرازی

اقامتگاه بوم گردی سی راه

آدرس:سه راه نمازی،به سمت شاهچراغ،گذر تاریخی سنگ سیاه،پشت آرامگاه بیبی...

اقامتگاه بوم گردی سی راه

اقامتگاه بوم گردی پنج دری

آدرس:شاهچراغ،خیابان9 دی،روبروی پارکینگ شاهچراغ، شماره تماس:07137395214

اقامتگاه بوم گردی پنج دری

اقامتگاه بوم گردی همایونی

آدرس:خیابان لطفعلی خان زند،نرسیده به چهارراه مصدق،کوچه12،فرعی 12/2،بن بست اول،سمت...

اقامتگاه بوم گردی همایونی

حافظیه

آدرس:شیراز،حدفاصل چهارراه حافظیه و چهارراه ادبیات شماره تماس:32284552

حافظیه

باغ ارم

آدرس:شیراز،بلوار ارم شماره تماس:

باغ ارم

آرامگاه خواجوی کرمانی

آدرس:شیراز ورودی جاده مرودشت ،دروازه قرآن

آرامگاه خواجوی کرمانی

خانه سنتی پرهامی در شیراز

آدرس:خیابان لطفعلی خان زند،بعد از سه راه احمدی،گودعربان،ضلع مقابل مسجد...

خانه سنتی پرهامی در شیراز

خانه  تاریخی منطقی نژاد

آدرس:حدفاصل سه راه نمازی و سر دزک،کنار گذر شاه چراغ،سمت...

خانه تاریخی منطقی نژاد

مجموعه بازی رازماز

آدرس:شیراز،ابتدای بلوار چمران،کوچه12 شماره تماس:07136262388

مجموعه بازی رازماز

بازار وکیل

آدرس:شیراز،بعد از میدان شهرداری،جنب مسجد وکیل

بازار وکیل

بازار گل و گیاه قصرالدشت

آدرس:شیراز،خیابان قصرالدشت

بازار گل و گیاه قصرالدشت

آرامگاه شاهچراغ

آدرس:شیراز،خیابان حضرتی شماره تماس:

آرامگاه شاهچراغ

جهت اطلاع از آخرین وضعیت منزل و آپارتمان های مبله و رزرو تماس حاصل فرمایید