آپارتمان 2 خواب پاسداران شیراز
تعداد خواب 2
متراژ 90
3-5 ظرفیت
1200000 تومان
آپارتمان 2خواب قدوسی شیراز
تعداد خواب 2
متراژ 110
4-4 ظرفیت
1300000 تومان
بلیبل یبلیب لیبلی لیل

بلیبل یبلیب لیبلی لیل

شیراز, آرامستان دارالرحمه
تعداد خواب 2
متراژ 100
4-8 ظرفیت
5000 تومان
آپارتمان مبله در پل معالی آباد
تعداد خواب 2
متراژ 130
4-5 ظرفیت
1400000 تومان
آپارتمان مبله تاچارا شیزار واحد 3
تعداد خواب 2
متراژ 130
4-5 ظرفیت
1200000 تومان
آپارتمان مبله 2 خواب تاچارا شیراز
تعداد خواب 2
متراژ 125
4-7 ظرفیت
1200000 تومان
آپارتمان مبله در میرزا شیرازی 6
تعداد خواب 2
متراژ 120
4-6 ظرفیت
1000000 تومان
آپارتمان مبله در شیراز پل معالی آباد
تعداد خواب 1
متراژ 75
2-3 ظرفیت
950000 تومان
منزل مبله تاچارا شیراز
تعداد خواب 2
متراژ 80
2-3 ظرفیت
900000 تومان
آپارتمان مبله قدوسی شرقی

آپارتمان مبله قدوسی شرقی

شیراز, قدوسی شرقی
تعداد خواب 4
متراژ 170
7-10 ظرفیت
1700000 تومان
آپارتمان مبله صدا سیما(قدوسی شرقی)2خواب
تعداد خواب 2
متراژ 100
3-4 ظرفیت
1200000 تومان
آپارتمان مبله پاسداران 2 خواب
تعداد خواب 2
متراژ 110
4-5 ظرفیت
1300000 تومان