آپارتمان دو خواب در میرزای شیرازی
1400000 تومان

آپارتمان دو خواب در میرزای شیرازی

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، شهامت، 9 شهامت، رشادت، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 2
 • متراژ 120
 • ظرفیت 4-6
واحد مبله شیک و تمیز واقع در میرزای شیرازی
1200000 تومان

واحد مبله شیک و تمیز واقع در میرزای شیرازی

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، شهامت، 9 شهامت، رشادت، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 1
 • متراژ 70
 • ظرفیت 2-4
واحد اپارتمان مبله در میرزای شیرازی
1500000 تومان

واحد اپارتمان مبله در میرزای شیرازی

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بلوار میرزای شیرازی، میرزای شیرازی 24، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 2
 • متراژ 120
 • ظرفیت 4-6
آپارتمان دو خواب در میرزای شیرازی
1500000 تومان

آپارتمان دو خواب در میرزای شیرازی

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، بلوار میرزای شیرازی، میرزای شیرازی 24، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 2
 • متراژ 120
 • ظرفیت 4-6
آپارتمان مبله در میرزای شیرازی
1200000 تومان

آپارتمان مبله در میرزای شیرازی

تاچارا - استان فارس، شیراز، دینکان - منصورآباد، شهامت، 9 شهامت، رشادت، 24 میرزای شیرازی غربی

 • اتاق 1
 • متراژ 75
 • ظرفیت 2-2