آپارتمان نوساز واقع در جمهوری
2500000 تومان

آپارتمان نوساز واقع در جمهوری

جمهوری - استان فارس، شیراز، باباکوهی، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 6

 • اتاق 3
 • متراژ 150
 • ظرفیت 5-7
سوئیت نوساز واقع در جمهوری
1200000 تومان

سوئیت نوساز واقع در جمهوری

جمهوری - استان فارس، شیراز، باباکوهی، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی8

 • متراژ 60
 • ظرفیت 2-4
واحد نوساز با شرایط ویژه واقع در جمهوری
2500000 تومان

واحد نوساز با شرایط ویژه واقع در جمهوری

جمهوری - استان فارس، شیراز، باباکوهی، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی8

 • اتاق 3
 • متراژ 150
 • ظرفیت 5-7
واحد تمیز و نو ساز در جمهوری
2500000 تومان

واحد تمیز و نو ساز در جمهوری

جمهوری - استان فارس، شیراز، چنچنه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 18

 • اتاق 2
 • متراژ 150
 • ظرفیت 5-7
واحد بسیار تمیز واقع در جمهوری
2500000 تومان

واحد بسیار تمیز واقع در جمهوری

جمهوری - استان فارس، شیراز، چنچنه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 18

 • اتاق 3
 • متراژ 150
 • ظرفیت 5-7
آپارتمان مبله در خیابان جمهوری
2500000 تومان

آپارتمان مبله در خیابان جمهوری

جمهوری - استان فارس، شیراز، باباکوهی، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی8

 • اتاق 3
 • متراژ 150
 • ظرفیت 5-7