واحد چهار خواب واقع در زرهی
2200000 تومان

واحد چهار خواب واقع در زرهی

زرهی - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 60

 • اتاق 4
 • متراژ 170
 • ظرفیت 9-12
اپارتمان در محدوده زرهی
1300000 تومان

اپارتمان در محدوده زرهی

زرهی - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار استقلال، بلوار پاسداران

 • اتاق 2
 • متراژ 85
 • ظرفیت 3-5
خانه مسافر مبله واقع در زرهی
1300000 تومان

خانه مسافر مبله واقع در زرهی

زرهی - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار پاسداران، پاسداران 60

 • اتاق 2
 • متراژ 85
 • ظرفیت 3-5
آپارتمان مبله در زرهی
1500000 تومان

آپارتمان مبله در زرهی

زرهی - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار استقلال، بلوار پاسداران

 • اتاق 2
 • متراژ 120
 • ظرفیت 4-6
آپارتمان مبله در زرهی
1500000 تومان

آپارتمان مبله در زرهی

زرهی - استان فارس، شیراز، پاسداران، بلوار استقلال، بلوار پاسداران

 • اتاق 2
 • متراژ 120
 • ظرفیت 4-6