آپارتمان مبله در خیابان بهاران معالی آباد
1400000 تومان

آپارتمان مبله در خیابان بهاران معالی آباد

معالی آباد - استان فارس، شیراز، بهاران، بلوار شهید رجایی، 48 شهید رجایی، 4 بهاران

  • اتاق 2
  • متراژ 120
  • ظرفیت 4-6
آپارتمان مبله معالی آباد -تاپ لوکیشن
1400000 تومان

آپارتمان مبله معالی آباد -تاپ لوکیشن

معالی آباد - استان فارس، شیراز، بهاران، بلوار دکتر شریعتی، خیابان بهاران

  • اتاق 2
  • متراژ 120
  • ظرفیت 4-6
آپارتمان مبله در معالی آباد بهاران
1400000 تومان

آپارتمان مبله در معالی آباد بهاران

معالی آباد - استان فارس، شیراز، بهاران، بلوار شهید رجایی، 48 شهید رجایی، 4 بهاران

  • اتاق 2
  • متراژ 120
  • ظرفیت 4-6