اجاره روزانه سوئیت مبله واقع در نیایش
700000 تومان

اجاره روزانه سوئیت مبله واقع در نیایش

نیایش - استان فارس، شیراز، پشت مله، هنگام 6/3

 • اتاق 0 0
 • متراژ 35
 • ظرفیت 4-6
منزل مبله واقع در نیایش
2200000 تومان

منزل مبله واقع در نیایش

نیایش - استان فارس، شیراز، پشت مله، هنگام 6/3

 • اتاق 3
 • متراژ 200
 • ظرفیت 6-10
خونه مبله تمیز در نیایش
1500000 تومان

خونه مبله تمیز در نیایش

نیایش - استان فارس، شیراز، پشت مله، هنگام 6/3

 • اتاق 2
 • متراژ 120
 • ظرفیت 4-6
واحد واقع در نیایش
2800000 تومان

واحد واقع در نیایش

نیایش - استان فارس، شیراز، پشت مله، هنگام 6/3

 • اتاق 3
 • متراژ 220
 • ظرفیت 6-10